POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma SASU "Urszula Marketing" Urszula Phelep, z siedzibą przy 77 rue du Fief Heulin w Le Loroux Bottereau, kod pocztowy 44430 zwana dalej Urszula Marketing, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Urszula Marketing i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Urszula Marketing obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Urszula Marketing nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Urszula Marketing oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Urszula Marketing. Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Firmę SASU " Urszula Marketing " Urszula Phelep , z siedzibą przy 77 rue du Fief Heulin w Le Loroux Bottereau, kod pocztowy 44430 w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Firmy SASU " Urszula Marketing " Urszula Phelep, z siedzibą przy z siedzibą przy 77 rue du Fief Heulin w Le Loroux Bottereau, kod pocztowy 44430, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
  • zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
  • administratorem Twoich danych osobowych jest Firma SASU " Urszula Marketing " Urszula Phelep , z siedzibą z siedzibą przy 77 rue du Fief Heulin w Le Loroux Bottereau, kod pocztowy 44430,
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Urszula Marketing możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę - także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Urszula Marketing wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Urszula Marketing zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Urszula Marketing zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Urszula Marketing rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Urszula Marketing mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.